โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดฉะเชิงเทรา