โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้อนรับคณะตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่6 รอบที่1   เพิ่งได้รับการแก้ไข !