โรงพยาบาลพุทธโสธร สนับสนุน Non-contact Infrared Thermometer ใช้ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง รพ.สต.ในเครือข่ายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา