โรงพยาบาลพุทธโสธร เตรียมความพร้อมการก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ