โรงพยาบาลพุทธโสธร เตรียมความพร้อมการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุจากอุบัติเหตุหมู่ทางถนนปีงบประมาณ 2560