โรงพยาบาลพุทธโสธร เตรียมความพร้อม การซ้อมแผนรับอุบัติภัยจาดอุบัติเหตุหมู่ทางถนน ปีงบประมาณ 2561