โรงพยาบาลพุทธโสธร เตรียมความพร้อมการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรองรับเทศกาลสงการนต์ ปี 2562