โรงพยาบาลพุทธโสธร เตรียมความพร้อมให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563