โรงพยาบาลพุทธโสธร เปิดคลินิคหมอครอบครัววัดโสธรวราราม (Primary Care Cluster: PCC) แห่งแรกในจังหวัดฉะเชิงเทรา

screencapture-203-157-19-14-iprg-include-admin_hotnew-show_hotnew-php-1481284115933