โรงพยาบาลพุทธโสธร เปิดคลินิกหมอครอบครัววัดจีนประชาสโมสร (Primary Care Cluster : PCC)