โรงพยาบาลพุทธโสธร เปิดให้บริการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม