โรงพยาบาลพุทธโสธร ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวาจาดีเด่น “สาขาไต”