โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) เปิดบริการ คลินิกสุขภาพดีผู้สูงอายุ