โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมี รับมอบ อุปกรณ์ทำความสะอาด แอลกอฮอล์ และมาม่าคัพ