โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมี รับมอบ อาหาร น้ำดื่ม ผลไม้ นม