โรงพยาาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “Big cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”