ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


แพทย์หญิงสมบัติ  ชุติมานุกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร

Card image cap

คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี 2560

รายละเอียด