หมวดหมู่: ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 

ร่าง ประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตา

ร่าง ประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตา 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดผักสด และผลไม้สดทั่วไป จำนวน 82 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดของแห้งและเบ็ดเตล็ด จำนวน 71 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย […]