ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าจำหน่ายสินค้าภายในโรงพยาบาลพุทธโสธร

ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าจำหน่ายสินค้าภายในโรงพยาบาลพุทธโสธร

  • ประกาศโรงพยาบาลพุทธโสธร ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าจำหน่ายสินค้าภายในโรงพยาบาลพุทธโสธร รายละเอียด
<img src= ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง">

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น จ านวน 1 งาน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพุทธโสธร  รายละเอียด รายละเอียด
<img src= ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ( เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ)">

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ( เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ)

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ( เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ)  รายละเอียด
<img src= ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเผาขยะติดเชื้อ">

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเผาขยะติดเชื้อ

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเผาขยะติดเชื้อ  รายละเอียด
<img src= ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล">

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานเปล รายละเอียด
<img src= ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย">

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย รายละเอียด
<img src= ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา">

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 6 รายการ  รายละเอียด

<img src= ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง">

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า รายละเอียด
<img src= ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง">

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้น รายละเอียด
<img src= ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)">

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง  จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด