หมวดหมู่: เกี่ยวกับโรงพยาบาล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รา […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ ๑ รายการ (สติกเกอร์ปิดฉลากยา)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์  ๑ รายการ (สต […]

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV-๑

 ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV-๑ […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์จำนวน ๑ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์จำนวน ๑ รายการ […]