หน่วยรับบริจาคโรงพยาบาลพุทธโสธร มูลนิธิเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข