ดูต่อ ประกวดราคา

 1. ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เช่าระบบบริหารและจัดยาผู้ป่วยในอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ รายละเอียด
 2. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดอาหารทางสายให้อาหาร (สูตรสำเร็จ) จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 3. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ รายละเอียด
 4. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดสัตว์น้ำ จำนวน 15 รายการ รายละเอียด
 5. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดผักสดและผลไม้สดทั่วไป จำนวน 77 รายการ รายละเอียด
 6. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดไข่ไก่ จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
 7. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดข้าว จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 8. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดของแห้งและเบ็ดเตล็ด จำนวน 88 รายการ รายละเอียด
 9. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ รายละเอียด
 10. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารโรงครัวเดิมด้านหน้าอาคารสนับสนุน 8 ชั้น จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 11. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกวดราคาเช่าระบบ PACS X-RAY รายละเอียด
 12. ประกวดราคาเช่าระบบ PACS X-RAY รายละเอียด
 13. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุงพื้นที่อาคารโรงครัวเดิมด้านหน้าอาคารสนับสนุน 8 ชั้น จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 14. ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 4 มิติ รายละเอียด
 15. ระกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Alfuzosin hydrochloride 10 mg prolonged-release tablet (GPU 652046) รายละเอียด
 16. ระกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา insulin aspart 30 iu/1 mL + insulin aspart protamine 70 iu/1 mL suspension for injection, 3 mL cartridge (GPU 660150) รายละเอียด 
 17. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจุลศัลยศาสตร์แบบขั้นสูงคมชัดสูง พร้อมกล้องผู้ช่วยและระบบบันทึกภาพพร้อมระบบฉีดสี  รายละเอียด 
 18. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 4 มิติ จำนวน 1 เครื่อง  รายละเอียด 
 19. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 450 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง  รายละเอียด 
 20. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัวจำนวน 1 เครื่อง  รายละเอียด 
 21. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตัดชิ้นเนื้อในงานพยาธิวิทยา  จำนวน 1 เครื่อง  รายละเอียด 
 22. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตัดชิ้นเนื้อในงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพุทธโสธร  รายละเอียด 
 23. ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 180,000 ชิ้น  รายละเอียด 
 24. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารหนืด 1.6% จำนวน 800 หลอด  รายละเอียด 
 25. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัสดุการแพทย์ ตัวกางถุงหุ้มเลนส์ CTR จำนวน 100 กล่อง  รายละเอียด 
 26. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 180,000 ชิ้น  รายละเอียด 
 27. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัสดุการแพทย์ ใบมีดผ่าตัดต้อกระจก Clear cut slit knife 3.0 มิลลิเมตร จำนวน 500 กล่อง  รายละเอียด 
 28. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัสดุการแพทย์ MICROSUGICAL KNIFE 15DG (ใบมีดผ่าตัดตา) จำนวน 600 กล่อง  รายละเอียด 
 29. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารหนืด 2.0% จำนวน 500 หลอด  รายละเอียด 
 30. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 2 รายการ  รายละเอียด 
 31. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารหนืด 1.6% จำนวน 800 หลอด รายละเอียด 
 32. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด 
 33. ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Alfuzosin hydrochloride 10 mg prolonged-release tablet (GPU 652046) รายละเอียด 
 34. ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา insulin aspart 30 iu/1 mL + insulin aspart protamine 70 iu/1 mL suspension for injection, 3 mL cartridge (GPU 660150) รายละเอียด 
 35. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องทำให้พลาสม่าแข็งอย่างรวดเร็ว  รายละเอียด 
 36. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องทำให้พลาสม่าแข็งอย่างรวดเร็ว รายละเอียด 
 37. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 4 มิติ รายละเอียด
 38. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุการแพทย์ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 450 ลิตร รายละเอียด
 39. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุการแพทย์ เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว รายละเอียด
 40. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อไหวไม่ได้ฯ รายละเอียด
 41. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อไหวไม่ได้ฯ รายละเอียด
 42. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แผ่นโลหะดามกระดูกส่วนคอ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 43. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัสดุการแพทย์ แผ่นโลหะดามกระดูกส่วนคอ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 44. ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราตาจ้างซ่อมชีลเลอร์ ยี่ห้อเทรน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น รายละเอียด
 45. ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  รายละเอียด
 46. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (SARS-COV2 Antigen (Profestional) จำนวน 37,500 Test และ SARS-COV2 Antigen(Self test) จำนวน 37,500 test)) รายละเอียด
 47. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาต้านจุลชีพ 4 รายการ รายละเอียด
 48. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ฯ รายละเอียด
 49. ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ Body Composition Aalysiss เครื่องมือสำหรับวัดและวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย รายละเอียด
 50. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ Body Composition Aalysiss เครื่องมือสำหรับวัดและวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย รายละเอียด
 51. ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง รายละเอียด
 52. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง รายละเอียด
 53. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง รายละเอียด
 54. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารฯ รายละเอียด
 55. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ฯ รายละเอียด
 56. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ ฯ รายละเอียด
 57. (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาต้านจุลชีพ 4 รายการ รายละเอียด
 58. (ร่าง) ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเปลี่ยนท่อส่งลมเย็นเป็นท่อ PID เปลี่ยนท่อน้ำเย็นเป็นท่อ PPR และแก้ไขระบบน้ำทิ้งของแผนกไอซียูศัลยกรรม จำนวน 1 งาน ณ.อาคารสิริโสธรารักษ์ ชั้น 2 รายละเอียด
 59. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเปลี่ยนท่อส่งลมเย็นเป็นท่อ PID เปลี่ยนท่อน้ำเย็นเป็นท่่อ PPR และแก้ไขระบบน้ำทิ้งของแผนกไอซียูศัลยกรรม จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 60. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 รายละเอียด
 61. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพานหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน รายละเอียด
 62. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์ยานพานหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน รายละเอียด
 63. ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนฉนวนท่อน้ำเย็นพร้อมเปลี่ยนฝ้าและแก้ไขท่อน้ำทิ้ง จำนวน 2 งาน รายละเอียด
 64. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ ซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 65. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โคมไฟผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 66. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 67. ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจ CD4จำนวน 3,000 Test รายละเอียด
 68. (ร่าง) ประกวดราคาจ้างซ่อมชีลเลอร์ ยี่ห้อเทรน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น รายละเอียด
 69. (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนฉนวนท่อน้ำเย็นพร้อมเปลี่ยนฝ้าและแก้ไขท่อน้ำทิ้ง จำนวน 2 งาน รายละเอียด
 70. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างซ่อมชีลเลอร์ ยี่ห้อเทรน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น รายละเอียด
 71. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเปลี่ยนฉนวนท่อน้ำเย็นพร้อมเปลี่ยนฝ้าแก้ไขท่อน้ำทิ้ง จำนวน 2 งาน รายละเอียด
 72. ประกาศยกเลิก ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 4 เครื่อง รายละเอียด
 73. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ รายละเอียด
 74. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ รายละเอียด
 75. ประกวดราคาซื้อวัสดุวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก RICOH SP 325 DNW จำนวน 600 ตลับ รายละเอียด
 76. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก RICOH SP 325 DNW จำนวน 600 ตลับ รายละเอียด
 77. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัสดุการแพทย์  ข้อเข่าผิดรูปไม่รุนแรงฯ รายละเอียด
 78. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์  ข้อเข่าผิดรูปไม่รุนแรงฯ รายละเอียด
 79. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชุดข้อขาเทียมระดับเหนือเข่า ข้อเข่าเทียมมีกลไกป้องกันการหกล้ม เท้าแบบมีแรงส่ง จำนวน 8 ชุด รายละเอียด
 80. ประกวดราคาซื้อชุดข้อขาเทียมระดับเหนือเข่า ข้อเข่าเทียมมีกลไกป้องกันการหกล้ม เท้าแบบมีแรงส่ง จำนวน 8 ชุด รายละเอียด
 81. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รายละเอียด
 82. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รายละเอียด
 83. ประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
 84. (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
 85. ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง รายละเอียด
 86. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง รายละเอียด
 87. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง รายละเอียด