กลุ่มงานศัลยกรรม

วันเวลาให้บริการ : เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30

สถานที่ : อาคารหลวงพ่อพุทธโสธร ชั้น 4

คณะแพทย์กลุ่มงานศัลยกรรม