VAP Bundle “WHAPO+C”

  • VAP Bundle “WHAPO+C” รายละเอียด
  • เกณฑ์การวินิจฉัย การติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (VAP) สำหรับผู้ป่วยทั่วไป รายละเอียด