ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เพื่อบำรุงรักษาระบบไปป์ไลน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รายการชุดซ่อมโอริง Outlet Ohmeda จำนวน 400 ชุด ของโรงพยาบาลพุทธโสธร

ประกาศผู้ชนะการเสนอร...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ (เก้าอี้บุนวม มีที่นั่ง มีพนักพิง ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาด 44x61x90 cm. จำนวน 1 ตัว)

ประกาศผู้ชนะการเสนอร...