ประกาศโรงพยาบาล

No post found

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบริจาค

No post found

ประกวดราคา

 1. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหะนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ รายละเอียด
 2. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครุภัณฑ์ยานพาหะนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ รายละเอียด
 3. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาทางเดินหายใจ 3 รายการ รายละเอียด
 4. (ร่าง) ประกวดNovomix Penfill รายละเอียด
 5. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ รายละเอียด
 6. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ รายละเอียด
 7. ประกวดจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Hyaluronate sodium 25 mg2.5 mL solution for injection, 2.5 mL prefilled syringe (GPU 904158) รายละเอียด
 8. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับญาติ โรงพยาบาลพุทธโสธร จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 9. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับญาติ โรงพยาบาลพุทธโสธร จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 10. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เวชภัณฑ์ยา Insulin aspart 30 iu1 ml + Insulin aspart protamine 70 iu 1 ml suspension for injection, 3 ml cartridge (GPU 660150) รายละเอียด
 11. ประกวดราคาเครื่องมือเจาะกระดูก รายละเอียด
 12. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เครื่องมือเจาะกระดูก รายละเอียด
 13. ประกวดราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ รายละเอียด
 14. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วัสดุการแพทย์ 7 รายการ รายละเอียด
 15. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก รายละเอียด
 16. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อสะโพกไม่มีเบ้าชนิด 2 ชั้น ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก รายละเอียด
 17. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบพีไลท์ ชนิดควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ รายละเอียด
 18. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบพีไลท์ชนิดควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์  จำนวน 1 ตู้ รายละเอียด
 19. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาต้านจุลชีพ 8 รายการ รายละเอียด
 20. ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษาโรงพยาบาล(วัดสมาน) รายละเอียด
 21. ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ รายละเอียด
 22. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้ห้ามเลือดไฟฟ้า รายละเอียด
 23. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เครื่องจี้ห้ามเลือดไฟฟ้า รายละเอียด
 24. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ความอบอุ่นเด็กทารก รายละเอียด
 25. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เครื่องให้ความอบอุ่นเด็กทารก รายละเอียด
 26. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถดมยา รายละเอียด
 27. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รถดมยา รายละเอียด
 28. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ก่อสร้างอาคารบำบัดรักษาฯ รายละเอียด
 29. (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น รายละเอียด
 30. (ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริการสำหรับญาติ รายละเอียด
 31. (ยกเลิก) ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงพื้นที่บริการสำหรับญาติ รายละเอียด
 32. ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาจิตเวช 2 รายการ รายละเอียด
 33. (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาต้านจุลชีพ 8 รายการ รายละเอียด
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถดมยา รายละเอียด
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาต้านจุลชีพ 8 รายการ รายละเอียด
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 7 รายการ รายละเอียด
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาจิตเวช 2 รายการ รายละเอียด
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดอาหารทางสายให้อาหาร(ส่วนผสม) มอลโทเดกซ์ทริน ขนาด 1,000 กรัม รายละเอียด
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดอาหารทางสายให้อาหาร(ส่วนผสม) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีน รายละเอียด
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารพักพยาบาล 8 ชั้น รายละเอียด
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบ  IPD paper รายละเอียด
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดฯ รายละเอียด
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาอายุรกรรม 5 รายการ รายละเอียด
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯลฯ รายละเอียด
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัด โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียด
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัด โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียด
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดลึก พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรักษาโดยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบติดตาม โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องรักษาด้วยความเย็นฯ รายละเอียด
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ กระบอกตาชนิดกลับภาพฯ 3 เครื่อง รายละเอียด
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจจอประสาทตา 1 เครื่อง รายละเอียด
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาแผ่นโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ รายละเอียด
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้า ชุดระบบประชุมแบบไร้สายพร้อมกล้องวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ จำนวน 1 ระบบ รายละเอียด
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย 48 รายการ รายละเอียด
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจไฟเบอร์ออฟติค 1 เครื่อง รายละเอียด
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกลุ่มยาตา 7 รายการ รายละเอียด
 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกลุ่มสารน้ำทดแทนเลือด 6 รายการ รายละเอียด
 1. ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ รายละเอียด
 2. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ HbA1C จำนวน 13,200 test/report รายละเอียด
 3. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ SARS-COV2  รายละเอียด

 1. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ 70% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
 2. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนงบประมาณราย่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรร รายละเอียด
 3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธร เงินบำรุงดรงพยาบาลฯ(งบดำเนินงานป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลพุทธโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 5. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
 6. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุงบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญาหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม พ.ศ.2564)(ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ระดับหน่วยบริการ) ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 8. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 
 9. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ระดับหน่วยบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 
 10.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธรเงินงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3) รายละเอียด 
 11. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธรเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ระดับหน่วยบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3) รายละเอียด 

ร่วมงานกับเรา


กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ประกาศเจ้าหน้าที่

No post found

สื่อความรู้

No post found

สื่อวีดิทัศน์

No post found

แนวทางการป้องกันการติดเชื้อ

No post found