ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธรเยี่ยมเสริมพลัง ทีมสหวิชาชีพที่ลงปฏิบัติงานในชุมชนที่บ้านผู้ป่วยติดเตียง และเยี่ยมเสริมพลังผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563