ประกาศโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคา

 1. ประกวดราคาเช่าระบบบริหารและจัดยาผู้ป่วยในอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ รายละเอียด
 2. ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เช่าระบบบริหารและจัดยาผู้ป่วยในอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ รายละเอียด
 3. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดอาหารทางสายให้อาหาร (สูตรสำเร็จ) จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 4. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ รายละเอียด
 5. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดสัตว์น้ำ จำนวน 15 รายการ รายละเอียด
 6. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดผักสดและผลไม้สดทั่วไป จำนวน 77 รายการ รายละเอียด
 7. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดไข่ไก่ จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
 8. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดข้าว จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 9. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดของแห้งและเบ็ดเตล็ด จำนวน 88 รายการ รายละเอียด
 10. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ รายละเอียด
 11. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารโรงครัวเดิมด้านหน้าอาคารสนับสนุน 8 ชั้น จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 12. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกวดราคาเช่าระบบ PACS X-RAY รายละเอียด
 13. ประกวดราคาเช่าระบบ PACS X-RAY รายละเอียด
 14. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุงพื้นที่อาคารโรงครัวเดิมด้านหน้าอาคารสนับสนุน 8 ชั้น จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 15. ประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 4 มิติ รายละเอียด
 16. ระกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Alfuzosin hydrochloride 10 mg prolonged-release tablet (GPU 652046) รายละเอียด
 17. ระกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา insulin aspart 30 iu/1 mL + insulin aspart protamine 70 iu/1 mL suspension for injection, 3 mL cartridge (GPU 660150) รายละเอียด 
 18. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจุลศัลยศาสตร์แบบขั้นสูงคมชัดสูง พร้อมกล้องผู้ช่วยและระบบบันทึกภาพพร้อมระบบฉีดสี  รายละเอียด 
 19. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 4 มิติ จำนวน 1 เครื่อง  รายละเอียด 
 20. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 450 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง  รายละเอียด 
 21. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัวจำนวน 1 เครื่อง  รายละเอียด 
 22. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตัดชิ้นเนื้อในงานพยาธิวิทยา  จำนวน 1 เครื่อง  รายละเอียด 

ดูต่อ

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดผักปลอดภัย จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 2. ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ น้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 5,120 โหล รายละเอียด
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดเครื่องดื่ม จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดขนมหวาน จำนวน 11 รายการ รายละเอียด
 5. ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา insulin aspart 30 iu + insulin aspart protamine 70 iu suspension for injection 3 mL cartridge รายละเอียด
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Alfuzosin tab รายละเอียด
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคฯ หมวดนมทารก นมทารกแรกเกิดก่อนกำหนด รายละเอียด
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 180,000 ชิ้น รายละเอียด
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตัดชิ้นเนื้อในงานพยาธิวิทยา รายละเอียด
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว รายละเอียด
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องล้างมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 450 ลิตร รายละเอียด
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องทำให้พลาสม่าแข็งอย่างรวดเร็ว รายละเอียด
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกลุ่มยาต้านจุลชีพ 4 รายการ รายละเอียด
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Body Composition Aalysiss เครื่องมือสำหรับวัดและวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย รายละเอียด
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง รายละเอียด
 16. ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามเชื่อมอาคารจอดรถยนต์โรงพยาบาล จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ 2) รายละเอียด
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนฉนวนท่อน้ำเย็น พร้อมเปลี่ยนฝ้าแก้ไขท่อน้ำทิ้ง จำนวน ๒ งาน (ห้องผ่าตัดชั้น 10 และชั้น 11) รายละเอียด
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ซับซ้อน  จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมชีลเลอร์ ยี่ห้อเทรน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ รายละเอียด
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจ CD4 รายละเอียด
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าผิดรูปไม่รุนแรง รายละเอียด
 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องมือตัดต่อลำไส้อัตโนมัติ รายละเอียด

ดูต่อ

 1. สัญญาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจ CD4 จำนวน 3,000 Test//report รายละเอียด
 2. ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ SARS-COV2 Antigen จำนวน 16,000 Pack รายละเอียด

 1. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 
 2. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ระดับหน่วยบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 
 3.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธรเงินงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3) รายละเอียด 
 4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธรเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ระดับหน่วยบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3) รายละเอียด 

ร่วมงานกับเรา


กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

สื่อความรู้

No post found

โพสล่าสุด