ประกาศโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคา

 1. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา insulin aspart 30 iu/1 mL + insulin aspart protamine 70 iu/1 mL suspension for injection, 3 mL cartridge (GPU 660150) รายละเอียด 
 2. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดจุลศัลยศาสตร์แบบขั้นสูงคมชัดสูง พร้อมกล้องผู้ช่วยและระบบบันทึกภาพพร้อมระบบฉีดสี  รายละเอียด 
 3. ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 4 มิติ จำนวน 1 เครื่อง  รายละเอียด 
 4. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 450 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง  รายละเอียด 
 5. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัวจำนวน 1 เครื่อง  รายละเอียด 
 6. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตัดชิ้นเนื้อในงานพยาธิวิทยา  จำนวน 1 เครื่อง  รายละเอียด 
 7. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตัดชิ้นเนื้อในงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพุทธโสธร  รายละเอียด 
 8. ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 180,000 ชิ้น  รายละเอียด 
 9. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารหนืด 1.6% จำนวน 800 หลอด  รายละเอียด 
 10. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัสดุการแพทย์ ตัวกางถุงหุ้มเลนส์ CTR จำนวน 100 กล่อง  รายละเอียด 
 11. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 180,000 ชิ้น  รายละเอียด 
 12. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัสดุการแพทย์ ใบมีดผ่าตัดต้อกระจก Clear cut slit knife 3.0 มิลลิเมตร จำนวน 500 กล่อง  รายละเอียด 
 13. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัสดุการแพทย์ MICROSUGICAL KNIFE 15DG (ใบมีดผ่าตัดตา) จำนวน 600 กล่อง  รายละเอียด 
 14. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารหนืด 2.0% จำนวน 500 หลอด  รายละเอียด 
 15. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 2 รายการ  รายละเอียด 
 16. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารหนืด 1.6% จำนวน 800 หลอด รายละเอียด 
 17. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด 
 18. ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Alfuzosin hydrochloride 10 mg prolonged-release tablet (GPU 652046) รายละเอียด 
 19. ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา insulin aspart 30 iu/1 mL + insulin aspart protamine 70 iu/1 mL suspension for injection, 3 mL cartridge (GPU 660150) รายละเอียด 
 20. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องทำให้พลาสม่าแข็งอย่างรวดเร็ว  รายละเอียด 
 21. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องทำให้พลาสม่าแข็งอย่างรวดเร็ว รายละเอียด 
 22. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 4 มิติ รายละเอียด
 23. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุการแพทย์ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 450 ลิตร รายละเอียด
 24. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัสดุการแพทย์ เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว รายละเอียด
 25. ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อไหวไม่ได้ฯ รายละเอียด
 26. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัสดุการแพทย์ ข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อไหวไม่ได้ฯ รายละเอียด

ดูต่อ

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Body Composition Aalysiss เครื่องมือสำหรับวัดและวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย รายละเอียด
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง รายละเอียด
 3. ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามเชื่อมอาคารจอดรถยนต์โรงพยาบาล จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ 2) รายละเอียด
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัด จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนฉนวนท่อน้ำเย็น พร้อมเปลี่ยนฝ้าแก้ไขท่อน้ำทิ้ง จำนวน ๒ งาน (ห้องผ่าตัดชั้น 10 และชั้น 11) รายละเอียด
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ซับซ้อน  จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมชีลเลอร์ ยี่ห้อเทรน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น จำนวน 1 งาน รายละเอียด
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ รายละเอียด
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจ CD4 รายละเอียด
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ข้อเข่าผิดรูปไม่รุนแรง รายละเอียด
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องมือตัดต่อลำไส้อัตโนมัติ รายละเอียด
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกสันหลัะง อก เอว จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกตู้อลูมิเนียม 3 ประตู ชนิด 4 ล้อ รายละเอียด
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  (SARS-COV2) รายละเอียด
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ รายละเอียด
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดขาเทียมระดับเหนือเข่าฯ รายละเอียด
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดพกพา รายละเอียด
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รายละเอียด
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง รายละเอียด
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก RICOH SP 325 DNW จำนวน จำนวน 600 ตลับ รายละเอียด
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกลุ่มยาเบาหวาน 6 รายการ รายละเอียด
 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจ CT รายละเอียด
 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดนมทารก 0-1 ปี รายละเอียด
 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับผู้ป่วย หมวดนมทารกก่อนกำหนด จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ รายละเอียด

ดูต่อ

 1. สัญญาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจ CD4 จำนวน 3,000 Test//report รายละเอียด
 2. ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ SARS-COV2 Antigen จำนวน 16,000 Pack รายละเอียด

ร่วมงานกับเรา


กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

สื่อความรู้

โพสล่าสุด