โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช

โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีทำบุยตักบาตร เนื่องในวันปิยมหาราช

โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และนิทรรศการ วันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2562