โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการบริการทางการแพทย์

โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี เขตสุขภาพที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรม พอเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ