โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบรถเข็น

โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับมอบเกียรติบัตรผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

โรงพยาบาลพุทธโสธร การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา