โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Application for Education

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563