พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โรงพยาบาลพุทธ ร่วมพิธีมอบโล่และป้ายรับรอง สำหรับโรงพยาบาลที่ผ่านการต่ออายุการรับรองคุณภาพ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข ปี 2562

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาค สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562