โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเครื่องวัดภาวะน้ำในร่างกาย และโภชนาการ

โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมจัดบริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)