ประกาศโรงพยาบาล

No post found

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคา

 1. (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาตา 7 รายการ รายละเอียด
 2. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เครื่องตรวจอวัยวะ ชนิดสี 2 หัวตรวจ รายละเอียด
 3. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดเครื่องมือผ่าตัดขนาดเล็ก รายละเอียด
 4. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครุภัณฑ์การแพทย์ชุดเครื่องมือผ่าตัดขนาดเล็ก รายละเอียด
 5. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจรักษาโพรงจมูก จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 6. (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา กลุ่มสารน้ำทดแทนเลือด จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
 7. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา สารอาหารทางหลอดเลือดดำ 2 รายการ และ poractant รายละเอียด
 8. ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาไต 3 รายการ รายละเอียด
 9. ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์เก็บภาพ (FAG) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 10. ผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครุภัณฑ์การแพทย์กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์เก็บภาพ (FAG) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
 11. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เวชภัณฑ์ยา กลุ่มสารน้ำดแทนเลือด 6 รายการ รายละเอียด
 12. ประกวดราคาซื้อ ถุงบรรจุโลหิต จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 13. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถุงบรรจุโลหิต จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 14. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เวชภัณฑ์ยา Enoxaparin 60 mg - 0.6 ml injection รายละเอียด
 15. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เวชภัณฑ์ยา ยาตา 7 รายการ รายละเอียด
 16. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เวชภัณฑ์ยา Colistin 150 mg injection รายละเอียด
 17. (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาไต 3 รายการ รายละเอียด
 18. ประกวดราคาซื้อสารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ รายละเอียด
 19. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ รายละเอียด
 20. ประกวดราคาจ้างทำวัสดุเครื่องแต่งกาย 48 รายการ รายละเอียด
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อมอลโทเดกซ์ทริน รายละเอียด
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์สารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ รายละเอียด
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ กลุ่มยาวิสัญญี 3 รายการ รายละเอียด
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รายละเอียด
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงพื้นที่บริการญาติ รพ รายละเอียด
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ข้อเข่าการไม่สัมพันกระดูกหน้าแข้ง และโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกเอว รายละเอียด
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด รายละเอียด
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ รายละเอียด
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจ HPV-PCR รายละเอียด
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจ HIV รายละเอียด
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยา 2 รายการ (AHG ABO) รายละเอียด
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางด้านเคมีคลินิก 29 รายการ รายละเอียด
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือผ่าตัดแบบสเตอร์ไรด์ จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ผ้าก๊อสแผ่น จำนวน  2 รายการ รายละเอียด
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ CLOSED SUCTION จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถุงมือตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 500,000 ชิ้น รายละเอียด
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปชุดน้ำยาตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา 19 รายการ รายละเอียด
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาต้านจุลชีพ 42 รายการ รายละเอียด
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจ Hb A1C รายละเอียด
 1. ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ รายละเอียด
 2. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ HbA1C จำนวน 13,200 test/report รายละเอียด
 3. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ SARS-COV2  รายละเอียด

 1. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ 70% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
 2. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนงบประมาณราย่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ได้รับการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรร รายละเอียด
 3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธร เงินบำรุงดรงพยาบาลฯ(งบดำเนินงานป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลพุทธโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 5. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
 6. ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตงบเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการแพทย์) พ.ศ. 2565 รายละเอียด
 7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุงบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญาหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม พ.ศ.2564)(ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 8. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ระดับหน่วยบริการ) ประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 4) รายละเอียด
 9. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 
 10. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ระดับหน่วยบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียด 
 11.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธรเงินงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3) รายละเอียด 
 12. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานโรงพยาบาลพุทธโสธรเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ระดับหน่วยบริการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3) รายละเอียด 

ร่วมงานกับเรา


กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ประกาศเจ้าหน้าที่

No post found

สื่อความรู้

No post found

สื่อวีดิทัศน์

No post found

แนวทางการป้องกันการติดเชื้อ

No post found